Nie potrzeba bohatera

Temat: wynajem lokalu użytkowego a VAT
Czy ktoś może wyjaśnić wątpliwość (spotkałam sprzeczne opinie w necie)jak wygląda sprawa wynajmu lokalu użytkowego a podatek VAT? Czy wynajmujący lokal firmie na cele niemieszkalne(biuro i magazyn) staje się automatycznie płatnikiem podatku VAT, czy dopiero w momencie, gdy przekroczy roczny dochód z najmu w wysokości 10 000 euro czyli chyba 39 200 wg stanu na 2006 r.? Bo przy wynajmie na cele...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=2415Temat: gmina właścicielem lokalu użytkowego
Jeżeli we WM jednym z właścicieli jest gmina i posiada ona lokal użytkowy. Najemca LU na konto gminy wpłaca czynsz a gmina przelewa zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Czy od tych zaliczek dot. lokalu użytkowego należy odprowadzać podatek CIT -wiem że się nie płaci ale jaka podstawa prawna
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4749


Temat: gmina właścicielem lokalu użytkowego
Ja tutaj widzę dwa zagadnienia. Właściciel lokalu użytkowego oraz jego zaliczki na utrzymanie NW to jedno zagadnienie ( zwolnione od podatku), a dochody uzyskiwane przez tegoż właściciela z najmu lokalu to...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4749


Temat: Co sie zmieni od 2007 w księgowości wsp.?
Witaj! Wspólnoty mieszkaniowe nie zapłacą podatku od dochodu. Posłowie zdążyli uchwalić nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której znalazł się zapis o zwolnieniu spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów i komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej od obowiązku zapłaty 19 procentowego podatku od dochodów. Powyższe dotyczy jedynie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi - a więc w przypadku uzyskiwania dochodów z działalności gospodarczej, wynajmu lokali użytkowych, czy dzierżawy miejsc pod reklamy - podatek trzeba będzie odprowadzić. Dobre i to. Vitam Wspólnoty nie zapłacą podatku od dochodu uzyskanego jedynie z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Czyli wspólnota, która uzyska dochody (?) z wynajmu w swoich zasobach mieszkaniowych (budynku) - strychów, wnęk, komórek, ścian, dachu - nie zapłaci podatku. Czyli w praktyce większość wspólnot nie zapłaci podatku. Natomiast podatek zapłacą spółdzielnie, TBS-y, ZGM za wynajem lub dzierżawę wolnostojących sklepów, biur, zakładów usługowych, placó i parkingów. Podatek zapłacą także i wspólnoty jesli wydzierżawią swój plac lub parking... Jakie jest Wasze zdanie ?
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=510


Temat: co zrobić ksiegowo z nieściągalną kwotą?
... Czy podatek dochodowy pomniejsza Ci stan FR? Bo skoro pożytki powiększają, to pdop powinien pomniejszać. Ja uważam, że odsetki powinno się naliczać dopiero po zaplacie. Wcześniej można je policzyć tylko i...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3029


Temat: antena internetowa
...a z pożytków musi odprowadzać podatek dochodowy No i co z tego wynika w związku z wyżej omawianą sprawą i cytowanym artykułem?? Poza tym, to nieprawda: nie z każdych pożytków. Z pożytków od użytków - tak. Z czynszu najmu, płaconego przez właściciela lokalu (byle nie użytkowego) - nie.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1891


Temat: Zameldowanie bez mojej wiedzy
  - czynsz można podnieść bezproblemowo do 3% wartości odtworzeniowej lokalu (Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych * 3% /12 miesięcy) za 1 m2 ale u Was to nie ma znaczenia bo użyczacie mieszkanie (czyli nie braliście pieniędzy) - możecie wypowiedzieć umowę użyczenia, po tym terminie lokal jest użytkowany bezumownie (można zażądać wtedy kary za bezumowne użytkowanie) - możecie zaproponować umowę najmu i po jej podpisaniu od razu pobierać opłaty - proponuję najem okazjonalny - więcej zachodu ale dużo lepsze zabezpieczenie, ew. umowy najmu na czas okreslony (w żadnym wypadku na nieokreślony) - terminy wypowiedzenia http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Us...go-1_2_10.html - podatki są Wasza sprawą (możecie je płacić nawet mając umowę ustną)
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=91778


Temat: prawo spadkowe
... prowadzila wynajem lokali uzytkowych -prow dzial gospod/ wiec miala zawarte umowy o najem tych lokali ta dzialalnosc byla prow bez mojej zgody a wiec czy te umowy sa nadal aktualne a...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=34583


Temat: Nasz Wrocław 7
Zaczeło się wielkie sprzątanie Kozanowa. - Będą ulgi w czynszu dla mieszkańców Kozanowa - zapowiedział wczoraj prezydent Rafał Dutkiewicz. Najemcy lokali gminnych (mieszkań i lokali użytkowych) będą zwolnieni z czynszu przez ... przez dwa lata. Właściciele mieszkań i spółdzielnia mieszkaniowa mogą z kolei składać w magistracie wnioski o bonifikatę w podatku od nieruchomości i opłatach za użytkowanie wieczyste. Nie wszędzie jest już prąd...
Źródło: klub.senior.pl/showthread.php?t=7188


Temat: podatek od wzbogacenia
... własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, Samochód jest oczywiście rzeczą w rozumieniu przepisów KC....
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=1890


Temat: : ulga związana z remontem i modernizacją mieszkania
warunków uprawniających do korzystania z odliczeń od podatku z tytułu poniesionych wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego lokalu (budynku) mieszkalnego. Wynika to wprost z treści przepisu art. 27a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego uważa się między innymi: 1) własność, 2) umowę użyczenia, 3) umowę najmu lub dzierżawy, 4) inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. W sytuacji gdy podatnik nie posiada jeszcze umowy o ustanowieniu na jego rzecz odrębnej własności lokali, ale posiada już umowę zawartą ze spółdzielnią mieszkaniową (developerem), na podstawie której nabywa prawo do zajęcia lokalu mieszkalnego przed ustanowieniem na jego rzecz odrębnej własności tego lokalu - to umowa ta stanowi tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w powołanym przepisie. Jednak aby skorzystać z przedmiotowego odliczenia podatnik musi ponieść wydatki na remont lub modernizację lokalu (budynku) mieszkalnego. Na podstawie art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ... bieżącej konserwacji. Na podstawie "Słownika języka polskiego PWN" pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka (Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1996r.): - remont stanowi przywrócenie wartości użytkowej danego obiektu, - modernizacja stanowi unowocześnienie, uwspółcześnienie. Dlatego też ulga remontowo - modernizacyjna nie dotyczy wydatków ponoszonych na wykończenie lokalu mieszkalnego. Ulga mieszkaniowa z tytułu wykończenia lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym została zlikwidowana z dniem...
Źródło: optima.skorosze.pl/_phpbb/viewtopic.php?t=1183


Temat: Początek działania wspólnoty - różne pytania
Dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi. Być może argumenty nie są trafione, ja uważam inaczej, ponieważ kupując lokal usługowy lub go wynajmując robimy to w celu naczęściej zarabiania lub chociażby chęci zarabiania, a mieszkanie to tylko mieszkanie, owszem można je wynająć, ale nie jest to lokal z góry nastawiony na przynoszenie przychodów. Lokal usługowy generuje przychody (zyski niekoniecznie) aczkolwiek w naszym przypadku właścicielowi generuje zyski, bo jest wynajmowany, a wszystko pozostałe stanowi koszty, które pośrednio ponosi obecny użytkownik lokalu. Moim zdaniem WM ma prawo obciążyć właściciela lokalu usługowego chociążby z faktu, że posiada on lokal usługowy we WM, jeżeli znajdzie to odpowiednie uzasadnienie, a te jest moim zdaniem przekonujące, przecież to właście działalność gospodarcza obciążona jest większymi kosztami z racji właśnie prowadzenia działalności gospodarczej nastawionej na zysk, a wynajem lokalu usługowego jest działalnością nastawioną na zysk, obciążenia w formie większego podatku od nieruchomości, czy też opłat za usługi komunalne potwierdzają tą tezę. Powyższe to argumenty w formie innych wyższych opłat. Dodatkowo argumenty, to tak ja wspominałem, hałasy w godzinach nocnych 22-6, papierosy, uciążliwości związane z klientami lokalu usługowego, którzy nie przestrzegają znaków drogowych :-) (droga wewnętrzna), a ... nie wspominając o sąsiednich. Dodatkowo, fakt, że nasza WM dokładniej plomba od strony Teatru prezentuje się bardzo okazale jako całość to tylko lokal użytkowy jest bezpośrednim biorcą atutów estetycznych i wizualnych...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1728


Temat: Koszt eksploatacji budynku
w art. 28 ust. 1 Ustawy z 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego podano "Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów ... kotłownię i wliczyć w niego amortyzację kotłowni. Niektóre TBSy do kosztów eksploatacji zaliczają: konserwację, media dla powierzchni wspolnej, zarzadzanie i administrację, podatek od nieruchomosci, ubezpieczenie budynku, utrzymanie czystości, rezerwę. Natomiast inne ... podano „W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniających do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może ... należy przez to rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych”. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że w sumie tbs może sam ustalać czynsz, ... najemcy muszą więcej zapłacić. Proszę mi powiedzieć do jakiego urzędu mogę się zwrócić, aby ktoś mi w prosty sposób napisał co może się zawierać w kosztach eksploatacji, a co nie.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=2363


Temat: Prawo czy bezprwie
czynsz. Na potwierdzenie przedstawionych faktów posiadam oświadczenie kierownika ADM spisane współcześnie, oraz kopie umów najmu lokalu użytkowego. Problem jest w tym, że pracownik gminy (sąsiad zza płotu) zajmujący się gospodarką nieruchomościami ... Przez działanie kierownika nie posiadam żadnego dokumentu potwierdzającego moje prawa do użytkowanego przez 50 lata terenu. Z tego samego powodu gmina poniosła stratę nie pobierając ode mnie podatku. W 1997 roku...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=5233


Temat: spadek dla osoby niepełnosprawnej
Art. 16. 1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu ... opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału. 2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4; 2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; 3) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; 4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; 5) będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat: a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. 3. Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest ... dokonania wymiaru podatku. 4. Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). 5. Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=12293


Temat: BUDŻET MARZEŃ?
Może post będzie trochę długi ale i lektura budżetu trochę długa. A więc zaczynam: strona 46 Sprzedaż lokali użytkowych i budynków - planowane do sprzedaży w 2008 -300.000 Sala widowiskowa z ... Ciebie! strona 107 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 45.000 Niewiele ale Inkasent ze Strażą Miejską może sie podzielić? Na temat Komitetu Przeciwdziałania Alkoholzmowi nie piszę nic ... rekreacyjne - ewakuacyjne? Kajaki na stronie 161 Wydział Infrastruktury Miasta - zakup usług pozostałych poz.9) czynsz najmu garażu na kajaki 244 zł x 12 = 2.928 Budżet w sumie smutny no...
Źródło: bialogard.net.pl/viewtopic.php?t=828


Temat: Dom Mieszkalny na Biurowo-Mieszkalny
Poruszyliście chyba 2 różne problemy: - wynajem budynku (jego części) na cele biurowe innym osobom - prowadzenie własnej działalności gospodarczej we własnym budynku .... Najważniejsza - finansowa- różnica pomiędzy budynkiem mieszkalnym a biurowo- mieszkalnym to różnica w podatku od nieruchomości. Przykład w Poznaniu – 0,44 zł za metr mieszkalnego, ponad 15 zł za metr biurowego (max 17,42 zł). Ale jeśli się prowadzi własne biuro w domu, to wcale nie znaczy, że dosolą wam największy podatek. Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z kategorii budynków związanych z prowadzeniem ... budynku, w której prowadzisz jednocześnie działalność, to mogą ci nałożyć największy podatek. Ale jeśli jednocześnie tam mieszkasz i prowadzisz firmę-zastosują normalny, "mieszkaniowy" podatek. Jeżeli na działalność wykorzystuje się jedynie cześć lokalu, to musi być ona fizycznie wydzielona od części wykorzystywanych w innych celach. Taką wydzieloną częścią może być np. pokój. Rozpoczynający działalność gospodarczą jako podatnik podatku od nieruchomości oprócz opłacania podatku ma ... 14 dni od: - wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub - zaistnienia w trakcie roku podatkowego okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania. Takim zdarzeniem jest rozpoczęcie wykorzystywania lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej. W sytuacji rozpoczęcia działalności w wydzielonym pokoju, w ciągu 14 dni trzeba złożyć w urzędzie gminy nową informację z wykazaną powierzchnią lokalu, zajętą na działalność gospodarczą. W drugim przypadku – jeśli wynajmujesz pomieszczenia innym firmom – wiąże się to z prowadzeniem działalności gospodarczej, wtedy wynajem jest właśnie tą działalnością... Oprócz podatku od nieruchomości , pamiętaj tez o Vacie... Wynajem pomieszczeń jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT . Wynajem pomieszczeń na cele użytkowe (tj. niemieszkalne) podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 22% . Możesz korzystać ze zwolnienia od...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=37744
Szablon by Sliffka (© Nie potrzeba bohatera)